6 กลไกที่สาร THC ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดของมะเร็ง


การเจริญเติบโตของหลอดเลือดใหม่ หรือ angiogenesis เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเจริญเติบโตและควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ซึ่ง สารทีเอชซี (THC) ที่พบในกัญชาเป็นส่วนประกอบที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของหลอดเลือด และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และจากการศึกษษวิจัยพบว่า สาร THC สามารถยังยั้งการสร้างเส้นเลือดของเซลล์มะเร็งแบ่งได้ 6 กลไก ดังนี้

  1. จับกับตัวรับสารแคนนาบินอยด์ โดยสาร THC จับตัวกับตัวรับแคนนาบินอยด์ชนิด CB1 และ CB2 ซึ่งมีอยู่ในเซลล์เยื่อบุเส้นเลือดและเซลล์มะเร็ง ซึ่งการกระตุ้นตัวรับเหล่านี้ของสาร THC สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวน การรุกราน และการเอาชีวิตรอดของเซลล์มะเร็งได้ ทำให้เกิดการลดการสร้างเส้นเลือดในเซลล์มะเร็งได้ นั่นเอง

2. การยับยั้งสารที่เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุเส้นเลือด ชนิด VEGF ซึ่ง สาร VEGF เป็นสารปัจจัยที่สำคัญในการเจริญเติบโตของหลอดเลือด ซึ่งงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า สาร THC สามารถลดการสร้าง VEGF ในเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งส่งผลให้การเจริญเติบโตของหลอดเลือดลดลงได้

3. การยับยั้งสารปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของหลอดเลือด ซึ่ง สาร THC สามารถยับยั้งการสร้างสารปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของหลอดเลือดชนิดอื่นๆได้ เช่น อินเตอร์ลูคิน-8 (IL-8), สารปัจจัยการเจริญเติบโตของเส้นใยพื้นฐาน (bFGF) และสารปัจจัยการเจริญเติบโตที่มาจากเม็ดเลือด (PDGF) ซึ่งผลกระทบนี้ทำให้ THC มีสมบัติต้านการเจริญเติบโตของหลอดเลือดได้อย่างครอบคลุม

4. การกระตุ้นการตายของเซลล์เยื่อบุเลือด เซลล์เยื่อบุเลือดมีบทบาทสำคัญในการสร้างเส้นเลือดใหม่ ซึ่ง สาร THC พบว่าสามารถกระตุ้นการตายของเซลล์เหล่านี้ได้ (apoptosis) ทำให้การเจริญเติบโตของเส้นเลือดใหม่ลดลงและยับยั้งการเจริญเติบโตของหลอดเลือดในเซลล์มะเร็งในที่สุด

5. การยับยั้งเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนส (MMPs) โดย MMPs เป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการสร้างเส้นเลือดและช่วยส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของเส้นเลือด ซึ่ง สาร THC สามารถยับยั้งการสร้างและการทำงานของเอนไซม์ MMPs ได้หลายชนิด ทำให้ป้องกันการสร้างและเพิ่มจำนวนของเส้นเลือดใหม่ได้ นั่นเอง

6. การควบคุมการกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดในสภาวะที่เซลล์ขาดออกซิเจน (HIF-1) ซึ่งการขาดออกซิเจนเป็นลักษณะทั่วไปของเซลล์มะเร็งในกลุ่มเนื้องอกชนิดต่างๆ ซึ่งเมื่อขาดออกซิเจนจะทำให้เกิดการกระตุ้นของ HIF-1 และทำให้มีการสร้างเส้ลเลือดขึ้นมา โดย สาร THC สามารถลดการสร้าง HIF-1 ได้ ทำให้ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นเลือดในเซลล์มะเร็งได้ ในที่สุด

ดังนั้น จะเห็นว่า ทั้ง 6 กลไกข้างต้น ทำให้สาร THC สามารถยับยั้งการสร้างและเพิ่มจำนวนของเส้นเลือดในเซลล์มะเร็งได้ จึงทำให้สาร THC มีศักยภาพในการใช้เป็นวิธีการรักษาทางเลือกสำหรับการต้านการเจริญเติบโตของหลอดเลือด นั่นเอง

สนใจผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพชนิดต่างๆ รวมทั้ง หนังสือ และ คอร์สออนไลน์ ติดต่อตามช่องทางด้านล่างได้เลยครับ