ใช้น้ำมันกัญชา ที่มีสาร CBD ช่วยป้องกันมะเร็งตับได้อย่างไร


มะเร็งเซลล์ตับ หรือ Hepatocellular carcinoma (HCC) เป็นชนิดหนึ่งของมะเร็งตับที่มักเกิดขึ้นในระยะแรกๆของมะเร็งตับทั้งหมด และเป็นสาเหตุการตายจากมะเร็งอันดับต้น ๆ ทั่วโลก รวมทั้งคนไทยด้วย ซึ่งแนวทางการรักษาแบบดั้งเดิมสำหรับการรักษา HCC เช่น การผ่าตัด เคมีบำบัด และการฉายรังสี มีอัตราความสำเร็จที่จำกัดและมักมีผลข้างเคียงที่รุนแรง จึงนำไปสู่ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการรักษาแบบทางเลือกและการรักษาเสริมอื่นๆ รวมถึงการใช้สาร Cannabidiol (CBD) จากพืชกัญชา กัญชง ที่มีรายงานว่า มีแนวโน้มที่จะสามารถนำมาใช้ได้ผล

ในข้อมูลนี้ จะเขียนถึงบทบาทและกลไกการออกฤทธิ์ที่เป็นไปได้ของสาร CBD ในการป้องกันการพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับ ชนิด Hepatocellular carcinoma เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่มีการศึกษาวิจัยที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาและสร้างความมั่นใจในการใช้แนวทางเสริมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

CBD and Liver Inflammation : สาร CBD กับ การอักเสบของเซลล์ตับ

การอักเสบของเซลล์ตับแบบเรื้อรัง เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาไปสู่การเกิด HCC ซึ่ง สาร CBD เป็นสารประกอบที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ได้จากกัญชา กัญชง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติต้านการอักเสบทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังที่มีศักยภาพ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า สาร CBD มีฤทธิ์ในการยับยั้งการผลิตสารไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นในเซลล์ตับได้

และนอกจากนี้สาร CBD ยังยับยั้งเส้นทางการส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อการอักเสบ เช่น NF-κB และ mitogen-activated protein kinases (MAPKs) ทำให้กระบวนการอักเสบไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะไม่มีการส่งสัญญานระหว่างเซลล์ที่จะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นได้ สาร CBD จึงจะช่วยลดการอักเสบของเซลล์ตับ และลดความเสี่ยงของการพัฒนาไปสู่มะเร็งตับ ชนิด HCC ได้ นั่นเอง

สรุปเข้าใจง่ายๆ คือ การอักเสบเรื้อรังของเซลล์ตับ นำไปสู่การเกิดมะเร็ง ซึ่งสาร CBD สามารถยับยั้งการเกิดการอักเสบได้ เท่ากับ จะยับยั้งการเกิดมะเร็งได้ นั่นเอง

CBD’s Effects on Oxidative Stress : สาร CBD กับ การเกิดขึ้นของสารอนุมูลอิสระในเซลล์ตับ

ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในเซลล์ตับ ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างการผลิตสารอนุมูลอิสระและความสามารถของร่างกายในการทำให้สารอนุมูลอิสระเป็นกลางหรือหมดฤทธิ์ จะส่งผลให้เซลล์ตับเกิดความเสียหาย และมีส่วนทำให้เกิดการนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับชนิด HCC ซึ่ง สาร CBD ได้รับการพิสูจน์จากการศึกษาวิจัยแล้วว่า มีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งอาจช่วยต่อต้านหรือลดผลกระทบที่เป็นอันตรายของสารอนุมูลอิสระที่เกิดจากปฎิกิริยาในเซลล์ตับ

ซึ่งการศึกษาวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า สาร CBD สามารถกำจัดอนุมูลอิสระได้ ปรับปรุงระบบการป้องกันสารอนุมูลอิสระได้ และ ยังช่วยลดการเกิด lipid peroxidation หรือ การเผาผลาญไขมันที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ตับได้ ดังนั้น สาร CBD จึงจะช่วยปกป้องเซลล์ตับจากความเสียหายและลดความเสี่ยงในการพัฒนาไปสู่ HCC ได้ในที่สุด

CBD’s Impact on Cell Proliferation and Apoptosis : สาร CBD กับ ฤทธิ์ในการป้องกันการเพิ่มจำนวน และ กระตุ้นการตาย ของเซลล์มะเร็งตับ

การเพิ่มจำนวนเซลล์ที่ควบคุมไม่ได้และการยับยั้งการตายของเซลล์หรือการตายของเซลล์ที่ตั้งโปรแกรมไว้เป็นจุดเด่นของการพัฒนาของมะเร็ง ซึ่งหลักฐานทางการแพทย์ที่พึ่งค้นพบ บ่งชี้ว่า สาร CBD อาจช่วยควบคุมการเพิ่มจำนวนเซลล์ของมะเร็ง และกระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็งในเซลล์ตับมากขึ้น

ดังนั้น สาร CBD จึงมีบทบาทในการป้องกันการพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งตับ ชนิด HCC ซึ่งมีการค้นพบว่า สาร CBD สามารถเข้าไปจับกับตัวรับในระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ในเซลล์ตับ และยับยั้งเส้นทางการส่งสัญญาณต่างๆ ที่คอยควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์ และการตายของเซลล์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ เช่น transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) และ peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) โดยการปรับและควบคุมเส้นทางเหล่านี้ของสาร CBD จึงอาจยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งและส่งเสริมการตายของเซลล์มะเร็งให้มากขึ้น นั่นเอง

สรุป คือ สาร CBD ช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง และ กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งตายมากยิ่งขึ้น

CBD and Angiogenesis : สาร CBD และ การสร้างเส้นเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็งตับ

Angiogenesis คือ การสร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่ ซึ่งการก่อตัวของหลอดเลือดใหม่เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง รวมทั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่นๆด้วย ซึ่งการวิจัยระบุว่า สาร CBD มีคุณสมบัติในการต่อต้านหรือยับยั้งการสร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่ได้ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้มีศักยภาพในการป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งตับ ชนิด HCC

สาร CBD มีกลไกในการออกฤทธิ์ คือ เข้าไปช่วยลดการแสดงออกของ vascular endothelial growth factor (VEGF) ซึ่งเป็นสื่อกลางที่สำคัญของขั้นตอนการสร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่ และ ยังยับยั้งการกระตุ้นของตัวรับ VEGFR2 ทำให้เกิดการยับยั้งการสร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่ ซึ่งผลจากการยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ของสาร CBD จึงจะช่วยจำกัดการเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งตับได้ นั่นเอง

CBD and Immune Modulation : สาร CBD กับ การปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มีต่อเซลล์มะเร็งตับ

ระบบภูมิคุ้มกันมีบทบาทสำคัญในการป้องกันร่างกายจากการเกิดขึ้นของเซลล์มะเร็ง อย่างไรก็ตาม เซลล์มะเร็งสามารถหลบเลี่ยงการเฝ้าระวังและการทำลายของระบบภูมิคุ้มกันได้ จึงทำให้เซลล์มะเร็งสามารถเจริญเติบโตและลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆได้มากขึ้น ซึ่ง สาร CBD ได้รับการศึกษาวิจัย พบว่าสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็งได้ จึงอาจนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการป้องกันการเกิดมะเร็งตับ ชนิด HCC

และ จากการศึกษาพบว่า สาร CBD สามารถเพิ่มฤทธิ์การทำลายเซลล์มะเร็งของเซลล์นักฆ่าธรรมชาติ หรือ natural killer (NK) ได้ และช่วยส่งเสริมการผลิตสารไซโตไคน์ที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เช่น อินเตอร์ฟีรอน-แกมมา (IFN-γ) ให้เพิ่มความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการจดจำและกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้น

สรุปก็คือ สาร CBD ในพืชกัญชา กัญชง ทำให้ระบบภูมิคุ้มกัน มองเห็นเซลล์มะเร็ง และ ทำลายได้ อย่างแม่นยำขึ้น นั่นเอง

Future Research Directions and Clinical Implications : การศึกษาวิจัยและการประยุกต์ใช้ สาร CBD กับมะเร็งตับ

ในขณะที่การศึกษาในระดับพรีคลินิก ซึ่งรวมถึงแบบจำลองในหลอดทดลองและในสัตว์ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสาร CBD ในการลดการอักเสบของเซลล์ตับ ลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งที่ตายมากขึ้น ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ และการปรับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน แต่การวิจัยเพิ่มเติมก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์เหล่านี้อย่างชัดเจน

ซึ่งรวมถึงการทดลองทางคลินิกที่ต้องออกแบบมาอย่างดีเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และปริมาณที่เหมาะสมของสาร CBD ในบริบทของการป้องกันมะเร็งตับ ชนิด HCC นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเปิดเผยกลไกการออกฤทธิ์ในระดับโมเลกุลที่แม่นยำของสาร CBD ที่มีต่อเซลล์มะเร็งตับ ชนิด HCC

Potential Synergistic Effects of CBD with Conventional Therapies : สาร CBD กับ การเสริมฤทธิ์ในการร่วมกับการรักษามะเร็งแบบดั้งเดิม

การใช้สาร CBD เข้ากับการรักษามะเร็งตับ ชนิด HCC แบบเดิม อาจให้ผลเสริมฤทธิ์กันที่ช่วยเพิ่มผลการรักษา ตัวอย่างเช่น สาร CBD อาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัด โดยทำให้เซลล์มะเร็งมีความไวต่อยาเหล่านี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คุณสมบัติต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระของสาร CBD อาจช่วยบรรเทาผลข้างเคียงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการฉายรังสี เช่น อาการคลื่นไส้ ความเมื่อยล้า และโรคระบบประสาท เป็นต้น แต่ทั้งนี้ การตรวจสอบผลเสริมฤทธิ์กันที่อาจเกิดขึ้นของสาร CBD กับการรักษามะเร็งเซลล์ตับ ชนิด HCC แบบเดิม ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญสำหรับการวิจัยในอนาคตเพิ่มเติมด้วย

อ่านรายละเอียดการใช้อย่างถูกต้องในหนังสือ 82 กระบวนท่า กัญชา กัญชง ฆ่ามะเร็ง ได้ ครับ สนใจสั่งซื้อ ตามรายละเอียดด้านล่างครับ หรือที่ไลน์ Pharmalogger

วิธีการใช้กัญชา กัญชง อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถอ่านรายละเอียดในหนังสือ 82 กระบวนท่า กัญชา กัญชง ฆ่ามะเร็ง สั่งซื้อได้ครับ ตามรายละเอียดด้านล่างครับ

บทสรุป

โดยสรุป ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของสาร CBD สำหรับการป้องกันเซลล์มะเร็งตับ ชนิด HCC นั้นมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากกลไกต่างๆข้างต้นที่กล่าวมา ล้วนส่งผลไปในทิศทางที่จะเพิ่มโอกาสการยับยั้งและทำลายเซลล์มะเร็งตับที่จะเกิดขึ้นในตับได้ แต่ทั้งนี้ ยังมีความจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม รวมถึงการทดลองทางคลินิก เพื่อสร้างความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการใช้ CBD อย่างเหมาะสมในการป้องกันการพัฒนาของมะเร็งเซลล์ตับ รวมทั้งการสำรวจผลเสริมฤทธิ์กันของสาร CBD กับการรักษามะเร็งตับ ชนิด HCC แบบเดิมด้วย

ดังนั้น การเลือกใช้สาร CBD จากกัญชา กัญชง มาดูแลสุขภาพในการป้องกันการเกิดมะเร็งตับ จึงมีรายงานการศึกษาวิจัยว่า มีสรรพคุณดังกล่าว นั่นเอง

แต่ทั้งนี้ การพิจารณาใช้ ควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง หรือ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้สาร CBD หรือ กัญชง กัญชา เพื่อการดูแลสุขภาพด้วย

สั่งซื้อหนังสือ 82 กระบวนท่า กัญชา กัญชง ฆ่ามะเร็ง และรับสิทธิ์เรียนออนไลน์ ฟรี ได้ที่ช่องทางด้านล่างครับ

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้า สามารถติดต่อสอบถาม ผ่านช่องทางด้านล่างได้เลยครับ