ตัวรับ-PPAR-ชนิดต่างๆที่กัญชาไปออกฤทธิ์-สามารถลดไขมันพอกตับได้

December 23, 2019 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *