อาหารเสริมช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ได้?


ข้อมูลจาก Food Supplements Europe ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ the International Alliance of Dietary/ Food Supplement Association หรือ IADSA
 
ที่ดูแลข้อมูลข่าวสารและการใช้อาหารเสริม ครอบคลุมทั้งในงานวิจัย สถิติต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้อาหารเสริมได้เกิดประโยชน์สูงสุด มีรายงานข้อมุลล่าสุดว่า

 
การรับประทาน Phytosterol 1.7 กรัมต่อวันในคนอายุ 55 ปีขึ้นไปในคนยุโรป ทำให้ประเทศในยุโรปลดค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์รวมกันได้มากถึง 5.3 พันล้านยูโรต่อปี หรือเป็นเงินไทยประมาณ 2 แสนล้านบาทต่อปี
 
(Phytosterol ช่วยลดการดูดซึมไขมันจากอาหารเข้าสู่กระแสเลือดหรือร่างกาย จึงช่วยลดไขมันในเลือดสูงได้ มีจำหน่ายในรูปแบบอาหารเสริม)
 
นอกจากนั้นยังพบอัตราการเจ็บป่วยและการเข้าโรงพยาบาล เนื่องด้วยมาจากสาเหตุระดับไขมันในเลือดในเลือดสูงลดลงอย่างมาก จนทำให้ยุโรปประหยัดเงินได้ปีละ 2 แสนล้านกว่าบาทที่กล่าวไป
 
ย้อนกลับมาที่บ้านเรา อาหารเสริมมีมากมาย ผมไม่ทราบว่า อาหารเสริมเหล่านั้นทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แบบนี้ไหม ถ้าไม่ ต้องพิจารณาทบทวนกันใหม่ทั้งประเทศละ
 
รวมทั้ง มีหน่วยงานไหนของประเทศที่ทำงานแบบ IADSA หรือไม่ (ผมยินดีทำงานในระดับชาติให้นะครับ ในเนื้องานลักษณะนี้ ถ้าพรรคไหนสนใจ 55)
 
ณ วันนี้ทั่วโลกไม่มีใครสงสัยในประเด็นของสรรพคุณของอาหารเสริมหรือสมุนไพรกันแล้ว ขึ้นอยู่ว่า จะผลิตและใช้กันอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเอง
 
More Science Less Marketing
 
ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี