การรับประทานชาทำให้มวลกระดูกหนาแน่นขึ้น


การรับประทานชาทำให้มวลกระดูกหนาแน่นขึ้น
 
เป็นการรวบรวมจากงานวิจัย 16 การศึกษา ในจำนวนคนทั้งหมดกว่า 138,523 คน ทำการศึกษาเรียบเรียงโดย China Academy of Chinese Medical Sciences ประเทศจีน

 
สำหรับกลไกการออกฤทธิ์นั้น คาดว่า สารในกลุ่มโพลีฟีนอล ที่ชื่อว่า EGCG, epigallocatechin (EGC), epicatechin gallate (ECG), and epicatechin (EC) ที่อยู่ในชาช่วยในเรื่อง
 
ทำให้เซลล์ osteoblasts ซึ่งเป็นเซลล์ในการสร้างเนื้อกระดูกทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยับยั้งการทำงานของ osteoclasts ซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่สลายกระดูกให้ทำงานได้น้อยลง
 
นอกจากนี้ชายังทำหน้าที่กระตุ้นการสร้างคออลาเจนภายในเนื้อกระดูกและกระตุ้นการสร้าง Stem Cell ในเนื้อกระดูกด้วย
 
ฉะนั้น การรับประทานชาก็มีส่วนทำให้กระดูกแข็งแรง มีมวลกระดูกที่หนาแน่น Bone mineral density (BMD) มากขึ้นได้ด้วยเช่นกัน
 
ชื่อการศึกษา Tea consumption may decrease the risk of osteoporosis: an updated meta-analysis of observational studies
 
More Science Less Marketing
 
ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี