กัญชาออกฤทธิ์ผ่านตัวรับ TRP เพื่อเอาชนะเซลล์มะเร็ง


ตัวรับ Transient Receptor Potential หรือ TRP เป็นอีกหนึ่งตัวรับ ที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ แบบเดียวกับที่ตัวรับ CB1 และ CB2 ตั้งอยู่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตัวรับชนิดนี้จัดเป็นตัวรับแบบ “ionotropic cannabinoid receptor” หรือเข้าใจง่ายๆ คือ ตัวรับเหล่านี้มีลักษณะเป็นรูปทรงท่อๆ เพื่อให้สารชนิดต่างๆเดินทางเข้าออกหรือมาจับเพื่อทำการออกฤทธิ์

จากภาพประกอบด้านล่างจะเห็นชัดเจนขึ้นว่า ตัวรับในตระกูล TRP นี้ จะมีลักษณะเป็นท่อๆ หรือ รูๆ ซึ่งจะแตกต่างจากลักษณะของตัวรับ CB1 และ CB2 ถึงแม้จะมีที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน ซึ่งก็คือ บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ ก็ตาม

ลักษณะของตัวรับ TRP

จากภาพประกอบด้านล่างแสดงให้เห็นว่า สารไฟโตแคนนาบินอยด์จากกัญชา กัญชง สามารถออกฤทธิ์ผ่านตัวรับ TRP ได้หลากหลายชนิด และเป็นทั้งการออกฤทธิ์แบบกระตุ้น (Agonist) และ การออกฤทธิ์แบบยับยั้ง (Antagonist)

ตัวรับในตระกูล TRP ที่กัญชา กัญชง ไปออกฤทธิ์

ซึ่งตัวรับเหล่านี้ มีชนิดแยกย่อยลงไปอีกที่พบถึงความสัมพันธ์ในกลไกการเกิดและเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ เช่น ตัวรับ TRPV1 , TRPV2 , TRPV3 , TRPV4 , TRPA1 และ TRPM8

โดยตัวรับชนิด TRPV1 เป็นตัวรับในกลุ่มนี้ที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับมะเร็งมากขึ้นมากกว่าชนิดอื่นๆ

โดยพบว่า สารไฟโตแคนนาบินอยด์ และ สารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ จากกัญชา หรือ กัญชง เมื่อจับกับตัวรับเหล่านี้ สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง รวมทั้งยังสามารถยับยั้งการรุกรานและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้

จากรูปภาพประกอบ จะเห็นว่า สาร CBD จากกัญชา หรือ กัญชง สามารถเข้าจับที่ตัวรับในตัวตระกูล TRP ได้มากกว่า 1 ตัวรับ เป็นผลให้สามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ ตามภาพประกอบด้านล่าง

กัญชา กัญชง ปิดช่อง TRP ทำให้มะเร็งตายได้

กัญชา กัญชง ปิดช่องทางสื่อสารของเซลล์มะเร็งทุกช่องทางทำให้สื่อสารกันไม่ได้

จากภาพประกอบด้านล่างจะเห็นว่า นอกจากสารไฟโตแคนนาบินอยด์จากกัญชา หรือ กัญชง จะออกฤทธิ์ทำให้เซลล์มะเร็งตายผ่านตัวรับหลัก ซึ่งก็คือ ตัวรับ CB1 และ CB2 แล้ว

ยังออกฤทธิ์ผ่านตัวรับในตระกูล TRP แล้วนำไปสู่การทำให้เซลล์มะเร็งฝ่อตายผ่านโปรแกรมแห่งความตายทั้งในรูปแบบ Apoptosis และ Autophagy

กัญชา กัญชง ออกฤทธิ์ผ่านตัวรับในตระกูล TRP ทำให้มะเร็งฝ่อตายผ่านโปรแกรมแห่งความตาย

TRP คือ อีกหนึ่งกลุ่มตัวรับที่กัญชา กัญชง สามารถเข้าไปออกฤทธิ์ผ่าน แล้วส่งสัญญาณมรณะไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้

ไม่พลาดทุกรายละเอียด เรื่องกัญชา กัญชง กับฤทธิ์การฆ่าเซลล์มะเร็ง ได้ที่หนังสือเล่มนี้ครับ สั่งได้

หนังสือ พร้อมสิทธิ์เรียนออนไลน์

อ้างอิงบางส่วนจาก

Preclinical and Clinical Assessment of Cannabinoids as Anti-Cancer Agents. Front. Pharmacol. 7:361. doi: 10.3389/fphar.2016.00361

Cannabinoids as an Anticancer Agent for Prostate Cancer. J Urol Res 4(3): 1090. 2017.

Cannabinoids for Cancer Treatment: Progress and Promise. Cancer Res 2008; 68: (2). January 15, 2008.

Exploiting Cannabinoid-Induced Cytotoxic Autophagy to Drive Melanoma Cell Death. Journal of Investigative Dermatology (2015) 135, 1629–1637.

Endocannabinoids in endocrine and related tumours. Endocrine-Related Cancer (2008) 15 391–408.

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี