สารสกัดจากสาหร่ายเคล์ป


สารสกัดจากสาหร่ายเคล์ป

Kelp คือสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล ที่บริโภคกันมาเป็นเวลานานหลายปีในประเทศแถบตะวันออก ซึ่ง Kelp อุดมสมบูรณ์ไปด้วย วิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน และเอนไซม์ โดยที่แร่ธาตุเหล่านี้จะถูกดูดซึมโดย Kelp และถูกเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปข%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c

องสารอินทรีย์ ที่สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ได้

ประโยชน์
– ช่วยในการควบคุมน้ำหนักและลดน้ำหนัก
– เป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิด
– ช่วยควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์
– ช่วยป้องกันผลพิษจากรังสี
– ช่วยป้องกันมะเร็ง

กลไกการทำงานด้านการควบคุมและลดน้ำหนัก
สาหร่ายทะเลสีน้ำตาลอุดมไปด้วยไอโอดีน (iodine) จึงมีส่วนช่วยในกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism)

เพื่อเผาผลาญให้เกิดเป็นพลังงาน
จากการศึกษาวิจัยในนักกีฬาพบว่า การเพิ่มสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลลงไปในอาหาร จะส่งผลเพิ่มระดับพลังงาน

ระดับความอดทน และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้อย่างมีนัยสำคัญ

โดยที่สาหร่ายทะเลสีน้ำตาลสามารถช่วยในเรื่องสัดส่วนของร่างกายและช่วยลดน้ำหนักลงได้

เนื่องจากมีปริมาณไอโอดีนสูง

ข้อควรระวัง
ผลข้างเคียงจากการรับประทานสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลพบได้น้อย อาจจะพบได้ในกรณีที่รับประทานในปริมาณมาก เนื่องจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลมีไอโอดีนปริมาณสูง อาจจะส่งผลให้เกิดการรับรู้รสผิดปกติ ผิวแห้งแตก และมีน้ำมูกไหล

ระมัดระวังในผู้ที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี