7 สารอาหารต้องห้ามพลาด ถ้าไม่อยากให้เส้นเลือดแตกหรือตีบ ก่อนวัยอันควร

January 15, 2017 0 Comments

เส้นเลือดก็เหมือนกล้ามเนื้อ ที่จะมีความแข็งแรงและความยึดหยุ่น ซึ่งอายุที่มากขึ้น รวมทั้ง การได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้เส้นเลือดขาดความยึดหยุ่น ไม่แข็งแรง โอกาสที่จะเกิดการตีบตันหรือเปราะและแตกง่าย ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย ดังเราจะเห็นว่า มีเส้นเลือดแตกในสมอง หรือ เส้นเลือดอุดตันในสมอง รวมทั้ง หัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง เป้นประจำๆ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว