สาร CBD กับฤทธิ์แก้ปวด ทางเลือกใหม่ในการดูแลอาการปวดประเภทต่างๆ


ความเจ็บปวดเป็นประสบการณ์ทั่วไปที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก ยาต่างๆ หรือ ยาจากพืชสมุนไพร สำหรับการจัดการความเจ็บปวด เช่น ยาที่สกัดจากฝิ่น และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) อาจมีผลข้างเคียงมากมายและอาจทำให้เสพติดได้ การค้นหาทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนำมารักษาหรือบรรเทาอาการปวด จึงมีการศึกษาค้นคว้าในพืชสมุนไพรมากขึ้น และสารสกัดจากธรรมชาติก็มีการค้นพบมากมายที่มีสรรพคุณแก้ปวด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ สาร Cannabidiol (CBD) จากพืชกัญชา กัญชง

ซึ่งเป็นสารประกอบที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่พบในพืชกัญชา ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกลงไปถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของสาร CBD สำหรับการจัดการความเจ็บปวดหรือแก้ปวด บรรเทาปวด ที่จะนำมาใช้เป็นทางเลือกในการบรรเทาอาการปวดได้

How CBD Works for Pain Management : สาร CBD แก้ปวดได้อย่างไร

ความสามารถของสาร CBD ในการช่วยจัดการกับความเจ็บปวดส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าไปออกฤทธิ์ผ่านระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ของร่างกาย (Endocannabinoid system) ซึ่งระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ คือ ระบบการส่งสัญญาณของเซลล์ที่ซับซ้อน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ รวมถึงการรับรู้ความเจ็บปวด การอักเสบ และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

โดย สาร CBD จะออกฤทธิ์ผ่านระบบเอ็นโดแคนนาบินอดย์ โดยการเข้าไปจับกับตัวรับเฉพาะที่เรียกว่าตัวรับ Cannabinoid receptor (CB) ซึ่งหลักๆ มี 2 ชนิด คือ CB1 และ CB2 ซึ่งพบได้ทั่วร่างกาย ซึ่งผลจากการเข้าไปจับกับตัวรับเหล่านี้ ทำให้สาร CBD สามารถปรับหรือลดสัญญาณความเจ็บปวดและช่วยลดการอักเสบ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดประเภทต่างๆได้ นั่นเอง

นอกจากนี้ สาร CBD ยังมีการศึกษาวิจัยพบว่า สามารถเข้าไปออกฤทธิ์ผ่านตัวรับเซโรโทนินและวานิลลอยด์ในร่างกายได้ด้วย ซึ่งตัวรับเหล่านี้ก็เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความเจ็บปวดและการอักเสบด้วยเช่นกัน ดังนั้น สาร CBD จึงสามารถควบคุมการเจ็บปวด การอักเสบ ได้หลากหลายวิธีโดยผ่านกลไกต่างๆของร่างกาย จึงทำให้มีส่วนช่วยลดการอักเสบ การปวดในร่างกายที่เกิดขึ้น

สรุปเข้าใจง่ายๆ คือ สาร CBD แก้ปวดได้ โดยออกฤทธิ์ผ่านระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการปวดในร่างกายที่เกิดขึ้น

Types of Pain CBD May Help Manage : ประเภทของความเจ็บปวด ที่ สาร CBD อาจช่วยจัดการได้

การเจ็บปวดในร่างกาย แบ่งออกได้หลากหลายประเภทและสาเหตุ ซึ่งการอักเสบ การปวด ต่อไปนี้ ที่สาร CBD สามารถเข้าไปช่วยบรรเทาอาการได้

1. Chronic Pain : อาการปวดเรื้อรัง

สาร CBD จากพืชกัญชา กัญชง มีรายงานการศึกษาพบถึงสรรพคุณในการจัดการกับอาการปวดเรื้อรัง เช่น โรคข้ออักเสบ การปวดเส้นประสาทแบบไฟโบรไมอัลเจีย และอาการปวดเส้นประสาทจากโรคเบาหวาน ซึ่งในการศึกษาพบว่า สาร CBD สามารถช่วยลดการอักเสบและบรรเทาความเจ็บปวดทั้งในแบบจำลองสัตว์ที่มีอาการปวดเรื้อรัง และการศึกษาในมนุษย์ก็แสดงผลในเชิงบวกเช่นกัน โดยผู้ที่ใช้สาร CBD สามารถลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้และทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น นั่นเอง

2. Acute Pain : อาการปวดเฉียบพลัน

สาร CBD อาจเป็นประโยชน์สำหรับอาการปวดเฉียบพลัน เช่น ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด หรือความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บ การปวดฟัน เป็นต้น การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า สาร CBD สามารถช่วยลดความเจ็บปวดและการอักเสบได้ในกรณีเหล่านี้ ซึ่งอาจทำให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ายาแก้ปวดแบบดั้งเดิม การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่า สาร CBD อาจมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาในกลุ่ม opioids ในการรักษาอาการปวดเฉียบพลันบางประเภท โดยไม่เสี่ยงต่อการเสพติดหรือผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย เป็นต้น

สรุป คือ สาร CBD ในพืชกัญชง กัญชา จะช่วยลดการอักเสบ และ การปวด ทั้งแบบเรื้อรัง และ เฉียบพลันได้

3. Migraine and Headaches : แก้ปวดหัวไมเกรนและอาการปวดหัวอื่นๆ

งานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่า สาร CBD อาจมีประสิทธิภาพในการลดความถี่และความรุนแรงของอาการปวดไมเกรนและอาการปวดหัวจากความตึงเครียด ทำงานหนัก เป็นต้น ซึ่งการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า สาร CBD เมื่อใช้ร่วมกับสาร Phytocannabinoids อื่น ๆ เช่น สาร THC สามารถนำไปสู่การลดความถี่ของอาการปวดศีรษะและความรุนแรงของความเจ็บปวดได้อย่างมาก จึงจะเป็นทางเลือกในการนำมาช่วยลดอาการปวดจากสาเหตุดังกล่าวได้

4. Musculoskeletal Pain : อาการปวดกล้ามเนื้อและโครงกระดูก

จากการศึกษาวิจัยพบว่าสาร CBD ช่วยบรรเทาอาการปวดและตึงของกล้ามเนื้อได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่ทุกข์ทรมานจากการปวดด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง กล้ามเนื้อกระตุก โรคเก๊าฑ์ โรคข้อเสื่อม โรครูมาตอยด์ หรืออาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นต้น ซึ่งการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ สาร CBD สามารถลดความเจ็บปวดและการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นทางเลือกในการรักษาที่มีแนวโน้มที่ดีสำหรับอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อในโรคต่างๆ นั่นเอง

สรุปก็คือ สาร CBD ในพืชกัญชา กัญชง สามารถลดอาการปวดและ อักเสบ จากสาเหตุต่างๆ เช่น ข้อเสื่อม เก๊าฑ์ รูมาตอยด์ ปลายประสาทเสื่อม ได้

Safety and Side Effects : ความปลอดภัยและผลข้างเคียง

โดยทั่วไปแล้ว สาร CBD ถือว่าปลอดภัยและได้รับการยอมรับอย่างดีจากคนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ เช่น อาการง่วงนอน ปากแห้ง และความดันโลหิตลดลง และในบางกรณี สาร CBD อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนที่จะใช้สาร CBD เพื่อจัดการกับความเจ็บปวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ หรือมีอาการป่วยอยู่ก่อนแล้ว

Dosage and Administration : ปริมาณและรูปแบบการใช้

การค้นหาปริมาณสาร CBD ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการความเจ็บปวดอาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างแต่ละบุคคล เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น น้ำหนักตัว กระบวนการเผาผลาญในร่างกาย และระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดที่ไม่เท่ากัน ซึ่งปัจจัยเบื้องต้นเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อปริมาณที่เหมาะสมที่จะใช้ในแต่ละบุคคล

โดยเบื้องต้น จะแนะนำให้เริ่มด้วยขนาดต่ำและค่อยๆ เพิ่มจนกว่าจะได้ผลที่ต้องการ ซึ่งสาร CBD สามารถบริหารได้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งน้ำมัน ทิงเจอร์ ยาแคปซูล ยากิน และยาทา เป็นต้น

วิธีการใช้กัญชา กัญชง อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถอ่านรายละเอียดในหนังสือ 82 กระบวนท่า กัญชา กัญชง ฆ่ามะเร็ง สั่งซื้อได้ครับ ตามรายละเอียดด้านล่างครับ

ซึ่งการบริหารแต่ละรูปแบบมีข้อดีเฉพาะตัวขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น น้ำมันและทิงเจอร์ช่วยให้ปรับขนาดยาได้ง่ายและดูดซึมได้เร็วขึ้น ในขณะที่ยาแคปซูลหรือรูปแบบรับประทานมีวิธีการบริโภคที่สะดวกแต่อาจปรับขนาดยายาก ส่วนครีมและบาล์มทาเฉพาะที่สามารถทาโดยตรงกับบริเวณที่มีอาการปวด อาการอักเสบเพื่อบรรเทาเฉพาะที่ ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก เป็นต้น

บทสรุป

สาร CBD เป็นอีกทางเลือกจากพืชธรรมชาติที่มีแนวโน้มสำหรับนำมาใช้ในการจัดการความเจ็บปวดและอักเสบมากขึ้น โดยมีงานวิจัยชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการความเจ็บปวดประเภทต่างๆ ตั้งแต่อาการเรื้อรังไปจนถึงการบาดเจ็บเฉียบพลัน ซึ่งการออกฤทธิ์ผ่านระบบเอนโดแคนนาบินอยด์และตัวรับความเจ็บปวดอื่นๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ไม่เหมือนยาหรือสารสกัดอื่นๆ สำหรับผู้ที่มองหาทางเลือกแก้ปวด แก้อักเสบที่ปลอดภัยกว่าและไม่เสพติด

สำหรับการใช้ยาแก้ปวดแบบดั้งเดิม จำเป็นต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพก่อนที่จะใช้ หรือใช้ร่วมกับสาร CBD ซึ่งคุณสามารถกำหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการใช้สาร CBD เพื่อบรรเทาอาการปวด การอักเสบได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณในท้ายที่สุด นั่นเอง

ดังนั้น การเลือกใช้สาร CBD จากกัญชา กัญชง มาดูแลสุขภาพในการแก้ปวด แก้อักเสบ จึงมีรายงานการศึกษาวิจัยว่า มีสรรพคุณดังกล่าว นั่นเอง

แต่ทั้งนี้ การพิจารณาใช้ ควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง หรือ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้สาร CBD หรือ กัญชง กัญชา เพื่อการดูแลสุขภาพด้วย

สั่งซื้อหนังสือ 82 กระบวนท่า กัญชา กัญชง ฆ่ามะเร็ง และรับสิทธิ์เรียนออนไลน์ ฟรี ได้ที่ช่องทางด้านล่างครับ

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้า สามารถติดต่อสอบถาม ผ่านช่องทางด้านล่างได้เลยครับ