ตัวรับ (Receptor) ของกัญชามีหลายจุด และแต่ละจุดให้ผลลัพธิ์ไม่เหมือนกัน


ตัวรับของกัญชานอกจากตัวรับที่เรารู้จักกัน ไม่ว่าจะเป็น CB1,CB2, TRPV, GPR ชนิดต่างๆ ผลของการจับของกัญชา กัญชง ณ ตำแหน่งต่างๆในตัวรับก็มีผลต่อการออกฤทธิ์เช่นกัน

            ตามภาพประกอบจะเห็นว่า ตัวรับ CB1 นั้น การที่กัญชา หรือ สารหลัก เช่น THC และ CBD ไปจับ ณ ตำแหน่งที่ออกฤทธิ์ต่างกัน ผลที่ได้ก็ต่างกันได้


            หรือ ในตำแหน่งต่างๆของตัวรับ ก็ไม่ใช่ว่า กัญชาจะจับได้ทุกตำแหน่ง ยังมีการเลือกจับ ณ ตำแหน่งของตัวรับที่แตกต่างกันไปด้วย เช่น

            THC จับกับตำแหน่งของ CB1 ที่เป็นบริเวณที่เกิดผลลัพธิ์แบบ Partial Agonist ซึ่งก็หมายถึงว่า ออกฤทธิ์ได้บางส่วน ไม่ได้ถูกกระตุ้นได้แบบเต็มที่ 100 %

แต่ถ้าจับอีกตำแหน่ง ในตำแหน่งที่ทำให้เกิดผลลัพธ์แบบ Antagonist ก็จะให้ผลออกมาในรูปแบบ การยับยั้ง เป็นต้น

            ตรงนี้จึงสามารถอธิบายได้ว่า ต่อให้ร่างกายได้รับสาร THC เข้าไปมากเท่าไร ผลของการออกฤทธิ์มันก็จะเกิดขึ้นแค่บางส่วนเท่านั้น ไม่ได้เกิดเต็ม 100 % จึงทำให้มีความปลอดภัยในการใช้ เป็นต้น

ในอนาคตการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้านนี้ น่าจะค้นพบอะไรอีกมากมายที่นำไปสู่การอธิบายถึง คุณสมบัติของกัญชาที่รักษาโรคได้ รวมทั้ง การป้องกันอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น

            สรุป ในตัวรับของกัญชา ยังมีตำแหน่งของการจับที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธิ์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ว่า กัญชาไปจับกับตัวรับ แล้วก็จบอย่างที่เราเข้าใจกัน


ในตัวรับของกัญชา กัญชง ยังมีตำแหน่งที่จับแตกต่างกัน ผลก็จะต่างกันด้วย

สั่งซื้อเพื่อได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน

อ้างอิงบางส่วนจาก

Dual role of the second extracellular loop of the cannabinoid receptor 1: ligand binding and receptor localization. Mol Pharmacol.2009 : 76(4): 833-842.

Allosteric modulator ORG27569 induces CB1 cannabinoid receptor high affinity agonist binding state, receptor internalization, and Gi protein-independent ERK1/2 kinase activation. J Biol Chem : 2012:287(15): 12070-12082.

Membrane assembly of the cannabinoid receptor 1: impact of a long N-terminal tail. Mol Pharmacol.2003: 64(3): 570-577.

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี