5 ต้องรู้ ก่อนเข้าสู่ธุรกิจอาหารเสริม สมุนไพร

December 22, 2017 0 Comments

5 ต้องรู้ ก่อนเข้าสู่ธุรกิจอาหารเสริม สมุนไพร   1. โรคอะไร ผมใช้คำว่า โรคอะไร เพราะในรายละเอียดได้ข้อมูลที่ Insight มากกว่า กลุ่มเป้าหมาย คือใคร ร่างกายมนุษย์มีโรคและอาการเจ็บป่วย เกินกว่า 100 โรค/อาการ   ฉะนั้น จะทำสินค้ามาขายต้องชัดเจนไปเลย เพราะในอนาคต ข้อมูลทุกคนเข้าถึงได้มากขึ้น สินค้าที่ไม่ตัดสินใจให้ลูกค้าว่า สินค้าขายอะไร จะสร้างความสับสนและไม่น่าเชื่อถือให้ผู้บริโภค