5 เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับรางวัลในต่างประเทศ

January 22, 2017 0 Comments

ช่วงหลังๆ 2 ปีมานี้ผมได้รับการเล่าให้ฟังและได้รับการติดต่อโดยตรง ในเรื่องรางวัลผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเด่นต่างๆ ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่า เกณฑ์ที่ว่านั้น คืออะไร ในการพิจารณาว่า สินค้าจะได้รับรางวัลนั้นๆ แต่สิ่งที่ผมจะเขียนต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ต่างประเทศใช้ในการจะบอกว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆได้มาตรฐานหรือไม่ คือ