5 ปัจจัยแบรนด์ได้รางวัลพังก่อนปัง

January 8, 2018 0 Comments

5 ปัจจัยแบรนด์ได้รางวัลพังก่อนปัง แบรนด์ได้รางวัล คือ แบรนดืที่มีรางวัลจากเวทีที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ ไม่ใช่แบรนด์รางวัลจากการซื้อรางวัล   แบรนด์ที่กล่าวถึง ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐ หรือ สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบว่า แบรนด์เหล่านี้ มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างสูง แต่มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการนำไปสู่ผู้บริโภค