กัญชาจะรักษาโรคมะเร็งได้อย่างไร

January 9, 2020 0 Comments

มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ในระดับยีนหรือดีเอ็นเอ ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติทั่วไป             จึงทำให้เกิดก้อนเนื้อที่ผิดปกติ หรือมีเซลล์ที่ผิดปกติเกิดขึ้น  โดยทั่วไปก็จะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง เม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

กัญชา กัญชงตีกับยาอื่นๆได้อย่างไร

December 12, 2019 0 Comments

สารประกอบต่างๆในกัญชา กัญชงสามารถเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นๆที่ใช้ร่วมกันได้ หรือ จะเรียกว่า ยาตีกันก็ได้ หรือ Drug Interaction ซึ่งเมื่อยาตีกัน อาจส่งผลทั้งในแง่ดีและแง่ลบ ยาตีกันแล้วส่งผลในแง่ดี คือ ทั้งกัญชาและยา ส่งเสริมให้การออกฤทธิ์ในทางการแพทย์ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยาตีกันแล้วส่งผลในแง่ลบ คือ ทั้งกัญชาและยา ทำให้การออกฤทธิ์ในทางการแพทย์น้อยลง หรือ ทำให้เกิดผลเสีย มีอาการข้างเคียงที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นมากขึ้น เป็นต้น

กัญชา ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว

December 12, 2019 0 Comments

สารไฟโตแคนนาบินอยด์ จากพืชกัญชาหรือกัญชง เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหมือนกับยาสมุนไพร หรือ ยาเคมีชนิดอื่นๆ เพื่อให้เปลี่ยนเป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้ หรือ ทำให้ง่ายต่อการที่ร่างกายจะขับออกจากร่างกาย