น้ำมันคริลล์ (Krill Oil) ดีกว่า Fish oil ?

December 22, 2017 0 Comments

น้ำมันคริลล์ (Krill Oil) ดีกว่า Fish oil ? น้ำมันคริลล์ (Krill Oil) คือ น้ำมันที่สกัดได้จากสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วในกลุ่มเดียวกับกุ้งขนาดเล็ก (Crustaceans) มักอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกของมหาสมุทรแอนตาร์กติกเป็นอาหารของปลาทะเลและสัตว์ น้ำขนาดใหญ่