5 เหตุผลจากงานวิจัย ที่ทำไมวิตามินซี จึงลดความดันโลหิตสูงได้


5 เหตุผลจากงานวิจัย ที่ทำไมวิตามินซี จึงลดความดันโลหิตสูงได้

หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับวิตามินซี ในสรรพคุณของการบำรุงผิว ป้องกันเลือดออกทางไรฟัน หรือ ทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น

แต่ยังมีคุณสมบัติที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่ง ที่มีการวิจัยค้นพบ ซึ่ง ก็คือ คุณสมบัติในการลดความดันโลหิตสูง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมากๆ ซึ่ง 5 เหตุผล ที่ว่า คือ

1. วิตามินซี มีคุณสมบัติขยายเส้นเลือด หรือ ศัพท์ทางการแพทย์ที่ว่า Endothelial Vasodilation เมื่อเส้นเลือดขยายตัวได้ดีขึ้น ความดันเลือดจึงลดลงได้

2. วิตามินซีมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ หรือ Diuretic ซึ่งการขับน้ำออกจากร่างกายได้ดีขึ้น ทำให้ความดันเลือดลดลงได้ เหมือนกับคุณสมบัติยาขับปัสสาวะที่คนไข้ความดันโลหิตสูงรับประทาน

3. วิตามินซี เพิ่มระดับไนตริกออกไซต์ ซึ่ง สารไนตริกออกไซต์ มีคุณสมบัติในการขยายหลอดเลือด ทำให้ความดันโลหิตที่สูงลดลงได้

4. วิตามินซี สามารถยับยั้งการทำงานของระบบแคลเซียมในหลอดเลือด หรือ Calcium chanel blocker ทำให้หลอดเลือดขยาย ความดันเลือดจึงลดลง

5. วิตามินซี สามารถยับยั้งการทำงานของสารสื่่อประสาทชนิดต่างๆ เช่น พลอสตาแกลนดิน ลิวโคไทรอีน ซึ่งทำให้ความดันเลือดลดลงได้

ฉะนั้น จะเห็นว่า การรับประทานวิตามินซี ซึ่งเป็นวิตามินที่ร่างกายคนเราสร้างเองไม่ได้ ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จึงมีประโยชน์มากๆ มีการศึกษาสนับสนุน มีความปลอดภัยสูง และอาการข้างเคียงต่ำมาก จึงเหมาะใช้ในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคู่กับวิธีการอื่นๆ

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี