5 ต้องรู้ ก่อนเข้าสู่ธุรกิจอาหารเสริม สมุนไพร


5 ต้องรู้ ก่อนเข้าสู่ธุรกิจอาหารเสริม สมุนไพร
 
1. โรคอะไร ผมใช้คำว่า โรคอะไร เพราะในรายละเอียดได้ข้อมูลที่ Insight มากกว่า กลุ่มเป้าหมาย คือใคร ร่างกายมนุษย์มีโรคและอาการเจ็บป่วย เกินกว่า 100 โรค/อาการ
 
ฉะนั้น จะทำสินค้ามาขายต้องชัดเจนไปเลย เพราะในอนาคต ข้อมูลทุกคนเข้าถึงได้มากขึ้น สินค้าที่ไม่ตัดสินใจให้ลูกค้าว่า สินค้าขายอะไร จะสร้างความสับสนและไม่น่าเชื่อถือให้ผู้บริโภค

 
2. สถิติโรคและการเจ็บป่วย ทำไมต้องรู้สถิติ ก็เพราะว่า คุณจะขายสินค้า โดยที่ไม่รู้ว่า มีคนเดือดร้อน ต้องการสินค้า ไปช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้พวกเขามากน้อยเท่าไรไม่ได้ สินค้าส่วนใหญ่ถูกสร้างมา เพราะเห็นว่า เปิดเฟสทุกเช้า แล้วเห็นว่า ขายดี จึงอยากทำขายบ้าง ส่วนใหญ่เจ้งทั้งนั้นครับ ไม่ว่าจะดาราเข้ามาแบบนี้ก็หมดตัวเหมือนกัน
 
ฉะนั้น ไปหาตัวเลขให้ชัดๆมานะ
 
3. ขยี้ให้เด่นด้วย การขาย สาเหตุของการเจ็บป่วย/โรค เพราะโรคและการเจ็บป่วย มีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น โรคไขมันพอกตับ บางคนจากการกินเหล้า บางคนจากการกินน้ำตาลเยอะ เป็นต้น
 
ฉะนั้น ต้องทำการบ้านให้ชัด แต่ปัจจุบันง่ายขึ้น เพราะออนไลน์ช่วยให้เราได้ข้อมูลแบบนี้ไม่ยาก
 
4. ให้ขายด้วยคอร์ส อย่าขายด้วยกระปุก ปัจจุบันคนกินสินค้าอาหารเสริม หรือ สมุนไพร 80% ที่ซื้อมากิน คือ กลุ่มคนที่ป่วยหรือมีอาการเจ็บป่วยแล้ว กลุ่มนี้ต้องการหายหรืออาการดีขึ้น ดังนั้น จงให้ข้อมูลให้ชัด จับต้องได้ Check list ได้ เพราะแต่ละโรคหรืออาการ ใช้เวลาการกินที่เห็นผลไม่เท่ากัน ดีกว่า ปล่อยให้กินเป็นกระปุกๆ แล้วเลิก ซึ่งทำให้ทั้งคนกินและคนขายเสียโอกาส และจะเป็น Word of Mouth ให้พูดถึงแบรนด์ในทางลบได้
 
ฉะนั้น จะขายอะไร ไปหาตัวเลขที่เห็นผลหรือเริ่มเห็นผลมาไว้ในสินค้าด้วย
 
5. คู่แข่งอย่างน้อย 5 แบรนด์ ไปทำการบ้านแล้ววิเคราะห์ อาจใช้ SWOT analysis เบื้องต้นก็ได้ และที่ต้องได้จากแบรนด์ ลูกค้า คือ ป้ายหรือ ads โฆษณาที่ลูกค้ายิงแอดอย่างน้อย 10 ป้าย แล้วนั่งวิเคราะห์
 
นำไปปรับใช้ หรือ ทำการบ้านดูนะครับ นี่เป็นบางส่วนที่ผมใช้กับลูกค้าผม ที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ หรือ จะให้ช่วยยินดีนะครับ
 
More Science Less Marketing
 
ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี