เวย์โปรตีน คืออะไร มีข้อห้ามอะไรบ้าง


เวย์โปรตีน คืออะไร มีข้อห้ามอะไรบ้าง

Whey Protein หรือ โปรตีนเวย์ เป็นกลุ่มของโปรตีนที่แยกออกมาได้จากโปรตีนในน้ำนม หลังจากบ่มหมักน้ำนมสดให้เป็นชีสเนยแข็ง ครีมชีส โยเกิร์ต เป็นต้น สามารถจัดกลุ่มเวย์โปรตีนได้ตามวิธีการหมักออกมาเป็น เช่น เวย์เปรี้ยว (Acid whey) และเวย์หวาน (Sweet whey) หลังจากแยกออกมาจากชีสจะมีลักษณะของเหลวใสสีเหลือง มีส่วนประกอบของน้ำ โปรตีน%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad

น้ำตาลแล็กโทส และยังมีไขมันในนมเจือปนมาเล็กน้อย และเมื่อผ่านกระบวนการทำให้แห้งเป็นผง จะมีลักษณะเป็นผงละเอียดสีเหลืองเข้มจนไปถึงเหลืองอ่อนตามความบริสุทธิ์ของสัดส่วนโปรตีนต่อน้ำตาลแล็กโทส ต่อความชื้นที่ยังคงเหลืออยู่ในผงโปรตีนเวย์

 

ชนิดของโปรตีนที่อยู่ในเวย์โปรตีนมีอยู่  2 ตัวหลักๆ คือ เบต้าแล็กโทกลอบูลิน (Beta-lactoglobulin) และ แอลฟาแล็กตาบูมิน (Alpha-lactabumin)

 

เวย์โปรตีนที่ขายอยู่ในท้องตลาด มีอยู่ 3 กลุ่มหลัก คือ

  1. ผงเวย์โปรตีน (Whey powder)เวย์โปรตีนชนิดนี้จะมีปริมาณโปรตีนน้อย ประมาณ 10-15 % เท่านั้น มีน้ำตาลแล็กโทสสูง ราคาถูก
  2. โปรตีนเวย์เข้มข้น (Whey protein concentrated)เวย์โปรตีนชนิดนี้จะมีโปรตีนประมาณ 25-90 % มีน้ำตาลแล็กโทสปานกลาง
  3. โปรตีนเวย์สกัด (Whey protein isolated)จะมีความบริสุทธ์ของโปรตีนมากกว่า 90 % ขึ้นไป มีน้ำตาลแล็กโทสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

เวย์โปรตีน ไม่ใช่อาหารเฉพาะนักเพาะกล้ามเท่านั้น แต่ผู้คนทั่วไปสามารถรับประทานได้ ผู้หญิงก็ทานได้ ผู้สูงอายุก็ทานได้ ใช้เพื่อทดแทนการขาดโปรตีนในผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆ เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง เป็นต้น มีการใช้เวย์โปรตีนเพื่อการลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักด้วยเช่นกัน

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรับประทานเวย์โปรตีน

ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน ไม่หิวอาหาร ปวดหัว แต่อาการเหล่านี้ถือว่า เกิดขึ้นได้น้อยมาก

 

ข้อควรระวังในการรับประทานเวย์โปรตีน

ผู้ที่แพ้นมวัวควรหลีกเลี่ยง ผู้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ยังไม่มีข้อมมูลการศึกษาที่แน่ชัดว่า จะปลอดภัยหรือไม่ จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน

 ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี