อายุมากขึ้น กล้ามเนื้อลดลง เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น


เมื่ออายุที่เพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อก็จะลดลง ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยต่างๆ เพราะโครงสร้างในระบบมีการเปลี่ยนแปลง เมื่ออายุ 50 ปี มวลกล้ามเนื้อจะลดลง 1 – 2 % ต่อปี ความแข็งแรงก็จะลดลงด้วย ประมาณ 1.5 % ต่อไป

แต่เมื่ออายุเข้าหลัก 60 ปี ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จะลดลงอย่างรวดเร็วที่ 3 % ต่อปี จึงนำไปสู่การเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น

การศึกษาที่ชื่อว่า Efficacy of a novel formulation of L-Carnitine, creatine, and leucine on lean body mass and functional muscle strength in healthy older adults: a randomized, double-blind placebo-controlled study

ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Nutrition & Metabolism เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2017 ที่ผ่านมา

พบว่า การรับประทาน 1,500 mg of L-carnitine, 2,000 mg of L-leucine, 3,000 mg of creatine, and 10 micrograms of vitamin D3 ร่วมกัน

ทำให้ชะลอการเสื่อมของมวลกล้ามเนื้อ และช่วยเพิ่มมวลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ในผู้สูงอายุได้ และมีความปลอดภัย ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเด็นนี้ ผมมองว่า น่าสนใจ เพราะว่า เมืองไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุก็มีความจำเป็นที่ต้องรักษาสภาพของกล้ามเนื้อของตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุด และการที่จะให้ไปออกกำลังกายแบบวัยรุ่น ก็คงทำได้ยาก

และครั้นจะไปหากินผลิตภัณฑ์ที่แบบเพิ่มกล้ามเนื้อ จำพวกเวย์โปรตีนต่างๆ ก็เป็นสูตรที่ไม่เหมาะกับช่วงอายุเท่าไร ผลิตภัณฑ์ที่เจาะจงแบบนี้ น่าจะเหมาะสมมากกว่า

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี