ลูทีนดีต่อสายตา


ลูทีนดีต่อสายตา

ข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่ชื่อว่า JAMA ophthalmology ที่ชื่อว่า Intakes of Lutein, Zeaxanthin, and Other Carotenoids and Age-Related Macular Degeneration During 2 Decades of Prospective Follow-up ตีพิมพ์ออนไลน์เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2015 ที่ผ่านมา%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b2

พบว่า ผู้ที่รับประทานอาหารเสริมในกลุ่มแคโรทีนอยด์ หรือ ลูทีนและซีแซนทีน ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถช่วยลดอาการเสื่อมของจอประสาทตาได้

จากการศึกษาที่ผ่านมา และในปัจจุบันล่าสุด โดยความเห็นส่วนตัว เท่าที่ติดตามข้อมูลมา แนะนำให้ผู้ที่ใช้สายตาเยอะๆ หรือผู้สูงอายุรับประทานอาหารเสริมในกลุ่มแคโรทีนอยด์ เพื่อช่วยในการป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของสายตาครับ

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี