ลำไส้คุณย่อยอาหารไปแล้วกี่ตัน?


ลำไส้คุณย่อยอาหารไปแล้วกี่ตัน?

ลำไส้ จัดว่าเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักไม่แพ้อวัยวะอื่นๆ ที่ต้องคอยรองรับอาหารต่างๆที่คนเรารับประทานเข้าไปในแต่ละวัน ซึ่งมีทั้งอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งการทำงานอย่างหนัก ถ้าเราไม่รู้จักดูแลก็จะทำให้ระบบการย่อยอาหารของลำไส้พังเสียหายได้ และก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ เช่น โรคลำไส้รั่ว เป็นต้น

ซึ่งคนเรากินอาหารโดยเฉลี่ยวันละ 1-1.5 กิโลกรัม

1 ปี 365 วัน ก็คิดเป็น 365*1.5 = 547 กิโลกรัม

ถ้าตอนนี้คุณอายุ 20 ปี ก็จะกินอาหารไปแล้ว 547*20 = 10,940 กิโลกรัม หรือ 10 ตัน

ถ้าตอนนี้คุณอายุ 30 ปี ก็จะกินอาหารไปแล้ว 547*30 = 16,410 กิโลกรัม หรือ 16 ตัน

ถ้าตอนนี้คุณอายุ 40 ปี ก็จะกินอาหารไปแล้ว 547*40 = 21,880 กิโลกรัม หรือ 21 ตัน

ถ้าตอนนี้คุณอายุ 50 ปี ก็จะกินอาหารไปแล้ว 547*50 = 27,350 กิโลกรัม หรือ 27 ตัน

ถ้าตอนนี้คุณอายุ 60 ปี ก็จะกินอาหารไปแล้ว 547*60 = 32,820 กิโลกรัม หรือ 32 ตัน

คุณลองคิดดูว่า ระบบทางเดินอาหาร หรือ ลำไส้ ที่มีหน้าที่ย่อยและดูดสารอาหารที่มีประโยชน์ไปหล่อเลี้ยงร่างกาย ทำงานเพื่อย่อยอาหารหลายสิบตัน ในตลอดช่วงอายุหลายสิบปีของคุณ หลายคนอาจจะมากกว่านั้น เพราะบ้านเรามีอาหารบุฟเฟ่ให้กินกันทุกวัน

ลำไส้ทำงานหนักมากขนาดนี้ ถ้าไม่ได้รับการดูแลและรักษาอย่างเหมาะสม คิดว่า ประสิทธิภาพในการทำงาน จะยังคงเดิม หรือ ดูดสารอาหารเข้าไปเลี้ยงร่างกายได้ดีดังเดิมหรือไม่

อย่าลืมดูแลระบบทางเดินอาหารและลำไส้กันนะครับ ปัจจุบันก็มีอาหารเสริมในกลุ่มดูแลลำไส้ เช่น ไฟเบอร์ หรือ ดีท๊อก หรือ โพรไบโอติก พรีไบโอติก ที่ได้คุณภาพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่สะดวก ถ้าไม่สามารถทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อลำไส้ตามปกติได้

สำหรับผู้เขียนแนะนำให้ รับประทานโพรไบโอติก อย่างเป็นประจำ จะทำให้ลำไส้ของเราแข็งแรง เอาชนะโรคลำไส้รั่วได้ครับ

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี