คอลลาเจนแบบไหนบำรุงผิว?


คอลลาเจนแบบไหนบำรุงผิว?

คอลลาเจนในร่างกายมีมากถึง 28 ชนิด แต่มีเพียง 5 ชนิดที่ มีบทบาทมากที่สุดในร่างกาย ซึ่งประกอบไปด้วย

คอลลาเจน ชนิดที่ 1 มักจะเจอที่ผิวหนัง เส้นเอ็น เนื่อเยื่อกระดูก

คอลลาเจน ชนิดที่ 2 เจอในกระดูกอ่อน

คอลลาเจนชนิดที่ 3 ส่วนใหญ่เจอในคอลลาเจนที่คู่กันกับคอลลาเจนชนิดที่ 1

คอลลาเจนชนิดที่ 4 ส่วนใหญ่เจอในเยื่อหุ้มเซลล์ ชนิดต่างๆ

คอลลาเจน ชนิดที่ 5 ส่วนมากพบในผม

ซึ่งคอลลาเจนที่ขายในบ้านเราส่วนใหญ่ จะเน้นไปในเรื่องการบำรุงผิวพรรณ ซึ่งก็จะต้องเป็นคอลลาเจน ชนิดที่ 1 หรือ 3 หรือ ทั้ง 1 และ 3 ที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ก่อนจะซื้อ ถามคนขายด้วยว่า คอลลาเจนทีขายนะ ชนิดไหน ไม่ใช่ เคลิ้มกับคำว่า คอลลาเจนบริสุทธ์ จากปลาทะเลน้ำลึกแค่นั้น เป็นต้น

โดยคอลลาเจนที่เน้นเรื่องกระดูก จะเป็น ชนิดที่ 2 นะครับ ส่วนเรื่องผิว คือ ชนิดที่ 1 กับ 3

ฉะนั้นการเลือกซื้อคอลลาเจนให้ตรงตามประโยชน์ที่จะได้รับสูงสูด ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งครับ

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

Sharing is caring!