กัญชา กัญชง ดูแลระบบการปวดตั้งแต่หัวจรดเท้า


วันนี้ผมนำภาพประกอบที่มีการค้นพบว่า ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์นั้น ดูแลระบบการปวดของร่างกายได้ตั้งแต่หัวจรดเท้ามาให้เห็นกันครับ

เพราะระบบการปวด จะมีการส่งกระแสประสาทตั้งแต่เส้นประสาทรับความรับความรู้สึกส่วนปลาย ที่กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย ไปยังระบบประสาทส่วนกลาง นั่นก็คือ ตั้งแต่ไขสันหลังไปยังสมอง นั่นเอง ตามภาพ

และในการวิจัยก็พบว่า สารไฟโตแคนนาบินอยด์ สามารถนำมาใช้แก้ปวดได้ ทั้งในการปวดแบบที่มาจากระบบประสาท และ การปวดแบบการอักเสบกล้ามเนื้อ

เพราะระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ คือ ตัวควบคุมและจัดการในการควบคุมการปวดต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกาย

ฉะนั้น การใช้สารไฟโตแคนนาบินอยด์ เพื่อจัดการหรือแก้ปวด จึงสามารถใช้ได้ และไม่ได้ใช้แบบ มโนกันขึ้นมาเองของผู้ป่วย ที่บอกว่า ใช้กัญชา กัญชง แล้ว อาการปวดหายไป

หรือ จะกล่าวว่า กัญชา กัญชง คือ ยาแก้ปวด ก็ได้ และสามารถที่จะนำมาทดแทนการใช้ยาแก้ปวดได้ โดยเฉพาะ ยาแก้ปวดในกลุ่มมอร์ฟีน

ในงานใช้จริง มีการนำกัญชา กัญชง มาใช้ เพื่อแก้อาการติดยาแก้ปวดกลุ่มมอร์ฟีน เพราะยากลุ่มนี้ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงเสียชีวิตได้

การบอกว่า ถ้าใช้ยาแก้ปวดมอร์ฟีน แล้ว ห้ามใช้กัญชา กัญชง ร่วมด้วย จึงเป็นการพูดที่บิดเบือนความจริง

ส่วนหลักการใช้ ก็คือ หลักการปรับขึ้น ปรับลง นั่นละ

กล่าวคือ ค่อยๆปรับขึ้นของกัญชา กัญชง และค่อยๆ ปรับลงของยาแก้ปวดกลุ่มมอร์ฟีน

อย่าลืมดูวิธีการใช้ในหนังสือ 82 กระบวนท่า กัญชา กัญชง ฆ่ามะเร็ง อย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ ใครยังไม่มี สั่งซื้อได้ครับ ได้เรียนอออนไลน์ฟรีด้วยครับ

สรุปก็คือ ยาแก้ปวดตามธรรมชาติ ที่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตั้งแต่ปวดเล็กน้อย ปวดฟัน ยังปวดจากโรคมะเร็ง กัญชา กัญชง เอาอยู่ และไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงตายเพราะติดยาแก้ปวดกลุ่มมอร์ฟีนด้วยครับ

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

อ้างอิงบางส่วนจาก

Cannabinoids mediate analgesia largely via peripheral type 1 cannabinoid receptors in nociceptors. Nat Neurosci 2007;10:870–9.

Are oral cannabinoids safe and effective in refractory
neuropathic pain? Eur J Pain 2004;8:173–7.

Efficacy of two cannabis based medicinal
extracts for relief of central neuropathic pain from brachial plexus avulsion: results of a randomised controlled trial. PAIN 2004;112:299–306.